Leczenie ruchem

 

W zakres kinezyterapii wchodzi:

 • ćwiczenia bierne wykonywane manualnie,
 • ćwiczenia bierne redresyjne,
 • ćwiczenia czynno – bierne,
 • ćwiczenia wspomagane,
 • ćwiczenia prowadzone,
 • ćwiczenia czynne wolne
 • ćwiczenia samowspomagane,
 • ćwiczenia czynne w odciążeniu,
 • ćwiczenia izometryczne,
 • ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem,
 • ćwiczenia bierne wykonywane mechanicznie,
 • ćwiczenia czynne oddechowe,
 • ćwiczenia oddechowe czynne z oporem,
 • ćwiczenia równoważne,
 • ćwiczenia rozluźniające i relaksujące,
 • ćwiczenia sprawności manualnej,
 • ćwiczenia samoobsługi,
 • ćwiczenia ogólnousprawniające grupowe,
 • ćwiczenia ogólnousprawniające indywidualne,
 • ćwiczenia koordynacji ruchowej,
 • ćwiczenia synergistyczne,
 • pionizacja bierna i czynna,
 • nauka czynności lokomocyjnych,
 • ćwiczenia używania protez i aparatów ortopedycznych,
 • nauka chodu o kulach i innych sprzęcie pomocniczym,
 • metody neurofizjologiczne PNF,
 • inne formy usprawniania – kinezyterapia po krio, Nordic Walking.

zdjęcie sali do zajęć ruchowych, widoczne piłki, maty i drabinki naścienne

 

TRANSLATE