Rehabilitacja stacjonarna


1. Rehabilitacja ogólnoustrojowa stacjonarna refundowana w ramach NFZ.


Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową w warunkach stacjonarnych wystawiane jest przez:

 1. lekarzy oddziałów urazowo-ortopedycznych, chirurgicznych, neurochirurgicznych, neurologicznych, reumatologicznych, chorób wewnętrznych, onkologicznych, ginekologicznych, urologicznych. Są to tzw. skierowania poszpitalne.
 2. w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych – przez lekarza poradni rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej i reumatologicznej.

W Ośrodku prowadzony jest rejestr osób oczekujących na przyjęcie w ramach NFZ.
Warunkiem wpisania pacjenta do rejestru osób oczekujących, jest przedłożenie następujących dokumentów:

 1. Skierowanie do szpitala na oddział rehabilitacyjny – wystawione przez poradnię specjalistyczną.
 2. Skierowanie do szpitala na oddział rehabilitacyjny z oddziału szpitalnego, wraz z kserokopią karty wypisu/informacyjnej z leczenia szpitalnego.
 3. Skierowanie do szpitala na oddział rehabilitacyjny wraz z kserokopią dokumentu potwierdzającego dodatkowe uprawnienia np. Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne.

2. Rehabilitacja ogólnoustrojowa stacjonarna pełnopłatna.


Pobyt rehabilitacyjny pełnopłatny w oddziale rehabilitacji ogólnoustrojowej obejmuje:

 1.  do 5 zabiegów dziennie w zależności od wskazań lekarza (z wyłączeniem niedzieli i dni świątecznych),
 2.  opiekę lekarsko – pielęgniarską (24 godziny na dobę),
 3.  zakwaterowanie, wyżywienie.

Istnieje możliwość :

 • dokupienia dodatkowej liczby zabiegów (po konsultacji z lekarzem oddziału),
 • skorzystania z konsultacji lekarza specjalisty,
 • skorzystanie z porady psychologa, logopedy lub neurologopedy
 • rezerwacji pokoju (gdy ktoś wyjeżdża na weekend).
 Standard zakwaterowania Dni zabiegowe
  POKÓJ 1 osobowy z łazienką 310,00 zł
  POKÓJ 2 osobowy z łazienką 270,00 zł
  POKÓJ 1 osobowy bez łazienki 230,00 zł
 POKÓJ 2 osobowy bez łazienki 200,00 zł
Rezerwacja pokoju – 50% stawki (gdy ktoś wyjeżdża na weekend).

Przy przyjęciu na oddział Pacjent przedkłada posiadaną dokumentację medyczną, aktualne wyniki badań laboratoryjnych, komplet leków przyjmowanych przewlekle na czas pobytu  w oddziale.

TRANSLATE