Inwestycje

 

Modernizacja windy dla osób z niepełnosprawnościami, w tym poruszających się przy pomocy sprzętów    ortopedycznych, wózków inwalidzkich i przewożonych na łóżkach, w celu umożliwienia im udziału                        w zajęciach rehabilitacyjnych i usługach rehabilitacyjnych”

Zadanie dofinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ze środków PFRON robót budowlanych, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych.

Umowa na realizację zadania zawarta została dnia 20.08.2021 roku pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego a Zgromadzeniem Sióstr św. Elżbiety Prowincja Wrocławska.

 

 

 

Koszt realizacji zadania:

koszty kwalifikowalne i faktycznie poniesione – 199 260,00 zł (sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt                 zł, 00/100).

Kwota przyznana przez Województwo ze środków PFRON:

kwota dofinansowania – 94 174,00 zł. (dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt cztery zł, 00/100).

Kwota wkładu własnego wykorzystana na na realizację zadania:

kwota wkładu własnego – 105 086,00 zł. (sto pięć tysięcy osiemdziesiąt sześć zł, 00/100).

Termin realizacji zadania:

rozpoczęcie realizacji zadania – 16.12.2021 rok

zakończenie realizacji zadania – 29.03.2022 rok

Etapy realizacji zadania:

 • demontaż starego urządzenia

 • zaślepienie zbędnych otworów między szybem i maszynownią

 • montaż haka lub belki montażowej w nadszybiu

 • montaż prowadnic kabinowych z zamocowaniami

 • montaż prowadnic przeciwwagowych z zamocowaniami

 • montaż ogranicznika prędkości, obciążki i linki

 • montaż kabiny z drzwiami kabinowymi

 • montaż ramy kabinowej z chwytaczami

 • montaż zespołu napędowego z pasami

 • montaż konstrukcji przeciwwagi wraz z klockami

 • montaż drzwi przystankowych

 • montaż kompletnego sterowania wraz z kasetami wezwań i dyspozycji

 • montaż instalacji oświetleniowej wraz z osprzętem w szybie

 • wykonanie elektrycznych pomiarów ochronnych

 • wykonanie wentylacji szybu

 • malowanie ścian i stropu w szybie

 • regulacja i próby z obciążeniem, kontrola jakości

 • uczestnictwo przy odbiorach dźwigu przez JN

 • obróbka drzwi szybowych w odległości 300 mm od ościeżnicy

 • malowanie przedniej ściany szybu w odległości 300 mm od futryny drzwi szybowych

 • obróbka drzwi szybowych wewnątrz szybu

 • wylewanie progów drzwi szybowych

 • malowanie progów drzwi szybowych

 • odbiór końcowy urządzenia.

Efekty osiągnięcia realizacji zadania:

nowa winda jest dostosowana do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych. Osoby z deficytem zdrowotnym mają możliwość swobodnie przemieszczać się pomiędzy kondygnacjami budynku samodzielnie obsługując urządzenie.

 

TRANSLATE